Druki do pobrania

world Oświadczenie o terminie zakończenia budowy - robót budowlanych wykonanych bez pozwolenia na budową

world Zawiadomienie o termine rozpoczęcia robót budowlanych

world Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/rozbiórki/robót budowlanych

world Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

world Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie

world Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu

world Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub budynku

world Karta informacyjna

world Oświadczenie kierownika po zakończeniu budowy

world Oświadczenie inwestora o braku przeciwskazań organów

world Uzupełnienie wniosku


Uwaga!!!
Zamieszczone druki mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzory druków stosowane przez poszczególne Inspektoraty, mogą Państwo znaleźć na autoryzowanej stronie interesującego Inspektoratu.

Ostatnia aktualizacja podstrony: 31 maj, 2015